top of page
DKPSSK2023AGM-8.jpg

ಸಮಿತಿ

Title
President
H. Secretary
2021-2023
Banumathi D
Yashaswi J
2019-2021
Prabhakar Shettigar M
Yashaswi J
2017-2019
Narayan Shettigar
Prabhakar Shettigar M
2015-2017
Prakashchandra Athrady
Padmanabha MB
2013-2015
Madhava Shettigar Shettigadu
Sundar S Shettigar
2011-2013
Gopala Krishna Konchady
S C Shettigar
2009-2011
Gurunath S
Gopala Krishna Konchady
2007-2009
S Sudhakar Shettigar
Gopala Krishna Konchady
2005-2007
Madhava Shettigar U
Padmanabha MB
2003-2005
Gurunath S
S Yogendra Shettigar
2000-2003
Devendra Shettigar
S Yogendra Shettigar
1998-2000
Janardhan Shettigar
Prakashchandra Athrady
1996-1998
S Sudhakar Shettigar
Padmanabha MB
1994-1996
Raghu S Shettigar
Gopala Krishna Konchady
1992-1994
S Sudhakar Shettigar
Bhoopala Shettigar T
1989-1992
K Ananda Padmashali
Raghu S Shettigar
Logo.png

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೂಟ®, ಬೆಂಗಳೂರು

bottom of page